Namn på tangenterna på pianot

Alla toner på pianot har ett namn som följer ett bestämt system. Förstår man systemet, så kan man alla namnen, så enkelt är det.

Pianots tangenter

Om du kikar på bilden nedan ser man hur de svarta tangenterna upprepas i ett bestämt mönster i grupper om 2, sedan 3, sedan 2, sedan 3.

Pianotangenter

Namn på alla vita tangenter

Varje vit tangent som befinner sig närmast till vänster om gruppen om två svarta heter C.

Tonen C på ett piano

Går man sedan vidare åt höger en vit tangent i taget följer namnen alfabetet t.o.m G, sedan börjar det om på A. Man utgår ofta från C på ett piano efter som C-dur skala är alla vita tangenter.

Namn på alla vita tangenter

Svarta tangenter med höjning

Nu när vi vet vad alla vita tangenter heter ska vi kika på dom svarta. Lite terminologi till att börja med.

# uttalas ”iss” och betyder att en ton flyttas en tangent åt höger, det kallas att man ”höjer tonen”. Är du t.ex på tangent C menar jag då den svarta tangenten precis till höger om varje C. Den tonens namn blir då Ciss eller, som man ofta skriver det, C#.

På liknande sätt kan man då göra för alla andra svarta tangenter. D# (Diss), F#(Fiss), G# (Giss), A# (Aiss).

Namn på pianots höjda toner

Svarta tangenter med sänkning

På samma sätt kan man få fram namnet på toner genom att gå en tangent åt vänster, då sänker man tonen.

b uttalas ”ess” och betyder att tonen flyttas en tangent åt vänster. Den svarta tangenten precis till vänster om D heter då alltså Dess eller Db.

Detta betyder alltså att alla svarta tangenter kan ha två namn, beroende på vad du utgår från. C# är samma ton som Db.

Tangenternas namn, överkurs

Nu går vi vidare med lite överkurs. Som nämnt ovan är en ton som är flyttad en tangent åt ena eller andra hållet namngiven efter utgångstonen. G en tangent åt höger blir en svart tangent som heter G#. Går men en tangent åt vänster från G kommer man på svart tangent Gb.

Detta förhållande gäller dock inte enbart från vit till svart tangent, utan från alla tangenter.

Om du är på tonen C och går en tangent åt vänster kommer du på tonen som man normalt kallar B. Men i förhållande till C kallas tonen Cess eller Cb.

Utgår du från tonen E och går ett tangent åt höger kommer du till tonen man normalt kallar F, men i förhållande till E heter den Eiss eller E#.

Tonerna Eiss/E# och Cess/Cb på pianot.

Men vad händer om man utgår t.ex från tonen Gb och ska ange namnet på tangenten närmast till vänster, ett sänkt Gb alltså. Vi följer logiken och ser.

Tonen heter Gess, tangenten närmast till vänster får ändelsen ess. Då blir det alltså Gessess som skrivs Gbb.

Åt andra hållet. Vi är på Fiss och vill namnge tangenten närmast åt höger (normalt kallad G). Då blir namnet Fississ. Nu skulle man kunna tro att det skrivs F##, men just för dubbel höjning finns ett speciellt tecken: 𝄪. Det kallas dubbelt korstecken (# kallas enkelt korstecken)

Dubbel sänkning eller höjning på piano