Intervaller på piano

Intervaller på piano är ett sätt att benämna avståndet mellan 2 toner. Det är mycket praktiskt att kunna dessa benämningar för att kunna prata samma språk med andra musiker, eller för att enklare förstå ackord och skalor.

Hel- och halvton

Till att börja med ska vi titta på hel- och halvtoner. Dessa har andra namn som framgår lite längre ner. En halvton är två tangenter precis jämte varandra. På bilden nedan är avståndet mellan de röda respektive de gröna en halvton.

Halvtoner på piano

En helton är, som man kan gissa, dubbelt så stor. D.v.s en ton emellan de två man jämför.

Heltoner på piano

En halvton kallas också ”liten sekund” och en helton kallas också en ”stor sekund”.

Liten och stor ters

Nästa avstånd är ters. Den finns i två format, liten och stor.

En liten ters är en helton plus en halvton. Eller om man vill, 3 halvtoner.

Liten ters på piano

En stor ters är ytterligare en halvton större än liten ters. Alltså 2 heltoner, eller 4 halvtoner om man fördrar det.

Stor ters på piano

Om du tar en liten ters på pianot och sedan en stor hör du att den lilla låter lite mer moloken, och den stora mer munter. Liten ters är en moll-klang, en stor är en dur-klang är det som avgör om ett ackord är moll eller dur (vi kommer till ackord senare).

Kvart

En ren kvart är en tangent till i avstånd jämfört med stor ters. Alltså 2 heltoner och en halvton, eller 5 halvtoner.

Kvart på piano

Ökar man avståndet med ytterligare en halvton får man något som kallas en överstigande kvart.

Överstigande kvart på piano

Kvint

Nästa steg är en kvint där avståndet är 3 heltoner och en halvton, eller 7 halvtoner.

Kvint på piano

Lägger man till en halvton blir det en överstigande kvint.

Överstigande kvint på piano

Sext

Vidare kommer vi till sext som har avståndet 4 heltoner och en halvton. Den kallas också stor sext efter som det finns liten sext (som är samma som överstigande kvint).

Sext på piano

Sept

Sept finns som liten och stor. Den lilla har avståndet 5 heltoner och den stora 5 heltoner och en halvton.

Liten sept på piano
Stor sept på piano

Oktav

Slutligen har vi avståndet oktav som har avståndet 6 heltoner. En oktav är samma ton fast i olika höjd. Om du tar den vita tangenten närmast till vänster om de två svarta är det ett C. Nästa vita tangent med samma position är också ett C och avståndet är en oktav.

Oktav på piano

Till sist om intervaller

De beteckningar som använts ovan är inte alla. Samma intervall kan ha flera namn beroende på hur man ser på saken. En överstigande kvart kan också kalla en förminskad kvint och så vidare. Men med dessa beteckningar tror du en bra början.