Durskala i en oktav på piano, höger hand, alla tonarter

Fingersättning

Innan vi börjar kika på en durskala måste vi först göra klart hur vi benämner fingrarna. Varje durskala på pianot har sin egen fingersättning. Det kan tyckas jobbigt att lära sig alla utantill, men det går snabbare och snabbare och efter ett tag faller sig fingersättningen naturlig när man kommit in i rätt tänk.

För båda händerna gäller att tummen har siffra 1, pekfingret 2, långfingret 3, ringfingret 4 och lillfingret 5. Just på denna sida används bara höger hand emellertid.

Fingrarnas nummer, fingersättning piano

En dur-skala i en oktav innehåller 8 tangenter / toner, alltså räcker in fingrarna till. På bestämda ställen i varje skala måste man därför låta handen byta position. När man spelar uppåt (åt höger) låter man tummen komma under handen så att man kan fortsätta uppåt. Åt andra hållet, nedåt, låter man någon av de andra fingrarna flyta över tummen åt vänster. Nedan ett försök till att visa hur det går till.

Tummen under när man spelar uppåt på pianot
Tummen under när man spelar nedåt

En annan sak att nämna innan vi radar upp alla skalor är att man normalt inte använder tummen på svarta tangenter. Det är inte ”förbjudet” (och ibland är det bästa lösningen), men utgångspunkten är att man planerar fingersättningen så att tummen hamnar på vit tangent.

Övningstips durskalor på piano

Träna inte på alla skalor samtidigt. Lär dig en, eller max några, i taget. Spela dom sakta och var noga med fingersättningen, efter ett tag sätter sig det i muskelminnet och du kan öka farten. Efter ett par skalor bör du komma in i det lite och det går snabbare att lära sig resten.

Jag har försökt lägga skalorna i den ordning som är en logisk ordning att träna in dom.

Fingersättningen är alltid samma oavsett om du spelar uppåt (åt höger) eller nedåt på pianot.

Första och sista tonen är alltid grundtonen, i C-dur skala är första och sista tonen alltså ett C.

Nedan är alltså för höger hand, vänster kommer vi till senare.

C-dur

C-dur är alla vita tangenter.

Fingersättning C-dur på piano

G-dur

G-dur har en svart tangent.

Fingersättning G-dur på piano

D-dur

D-dur använder två svarta tangenter. Annars lik G-dur i fingersättning.

Fingersättning D-dur på piano

A-dur

A-dur liknar D-dur i fingersättning. Nu tre svarta tangenter.

Fingersättning A-dur på piano

E-dur

Igen, liknande den förra i fingersättning. E-dur använder fyra svarta tangenter.

Fingersättning E-dur på piano

B-dur

B-dur är den sista som har liknande fingersättning som alla ovan. D.v.s att tummen kommer efter tredje tangenten i skalan. Fem svarta tangenter.

Fingersättning B-dur på piano

F-dur

F-dur är den sista som börjar på en vit tangent. Här kommer inte tummen efter långfingret som alla de ovan, utan istället efter 4:e fingret, ringfingret.

Fingersättning F-dur på piano

Ciss-dur / Dess-dur

Ciss (C#) och Dess (Db) är ju samma ton. Nu är första tangenten svart, alltså börjar man inte med tummen.

Fingersättning Ciss-dur / Dess-dur på piano

Diss-dur / Ess-dur

Diss (D#) of Ess (Eb) är samma ton. Igen, man börjar inte med tummen på svart tangent.

Fingersättning Diss-dur / Ess-dur på piano

Fiss-dur / Gess-dur

Se hur man ”passar på” att få emellan tummen när en vit tangent kommer. Ett bra tänk när man spela rent generellt.

Fingersättning Fiss-dur / Gess-dur på piano

Giss-dur / Ass-dur

Näst sist, giss-dur/ass-dur.

Aiss-dur / Bess-dur

Och till sist, Aiss/Bess.

Till slut om dur-skalor

Det är en bra idé att träna skalor varje dag. När dessa sitter problemfritt går man vidare med andra.

Kanske har du lagt märke till att alla durskalor följer ett bestämt mönster? Om vi benämner ett heltonssteg med stort H och ett halvtonssteg med litet h kan man skriva ut mönstret för alla durskalor såhär.

H-H-h-H-H-H-h.

Så fungerar alla skalor, så kan du i en tonart, kan du räkna ut i alla andra.

Lycka till 🙂