Dur-ackord på piano, alla tonarter

Ett vanligt dur-ackord består av 3 toner. Det är enkelt att räkna ut vilka tonerna är. Man kan tänka på några olika sätt för att räkna ut ackordet, men jag använder här varje tonarts dur-skala som mall.

Som exempel använder jag mig nu av skalan i C-dur, som du kan läsa mer om här. Ett dur-ackord innehåller ton 1, 3 och 5 i dur-skalan. I C blir det tonerna C, E och G.

C-dur på piano i grundläge

Dur-ackord i olika lägen

Nu har vi räknat ut att ett c-dur består av tonerna C, E och G. Det betyder inte att man måste ta dom i exakt den ordningen. Man kan ta tonerna i vilken ordning man vill för att få lite olika karaktär på ackordet.

C-dur på piano, läge 2
C-dur på piano, läge 3

De 2 bilderna ovan visar 2 andra vanliga sätt att ta ett dur ackord. Som du ser är det samma toner, men dom kommer i en annan ordning.

Man kan egentligen sprida ut tonerna hur mycket man vill. Nu kanske du får använda 2 händer för att nå. Använd vänster han för att ta E nedan och höger hand för C och G.

C-dur ackord med utsprida toner.

Vidare kan man ta samma ton flera gånger på många ställen för att få ett fetare ackord. I exemplet nedan tar C och G längst till vänster med vänster hand, övriga toner med höger hand.

Brett C-dur ackord på piano.