Attribut i HTML

En HTML-tagg kan ha attribut som definierar taggens beteende. Taggen kan innehålla mer än ett attribut. Enklast att förstå är genom exempel så här kommer några.

Bilder i HTML

Den enklast taggen för bild ser ut såhär:

<img src=”/minabilder/enbild.jpg”>

HTML-taggen är img och attributet är src. src används för att berätta för img var bilden som ska visas finns, och värdet är sökväg till bilden.

<img src=”/minabilder/enbild.jpg” style=”max-width:300px”>

Här har ett attribut till lagts till, nämligen style. Med hjälp av style kan man ange stilinformation så som färger, storlekar och mycket annat. I detta exemplet berättar vi för webbläsaren att bilden inte ska visas större än 300 pixlar bred. Är bilden större kommer den skalas ner till exakt 300 pixlar.

Länkar i HTML

Länkar till andra sidor i HTML skapas med taggen <a>Text</a>. Med hjälp av attributet href berättar man vart länken går när man klickar på den.

<a href=”en_annan_sida.html”>Gå till en annan sida</a>

Med ett till attribut kan vi ändra färgen på länktexten.

<a href=”en_annan_sida.html” style=”color:red”>Gå till en annan sida</a>

Här läggs attributet style till och anger att länktexten ska var röd. Det vackra resultatet blir ungefär som på bilden nedan.

En röd länk